Chorizo de San Manuel Beef Chorizo   @heb   http://www.heb.com/product-detail/chorizo-de-san-manuel-beef-chorizo/211195   # ShopHEB