AllerMates Diabetes Wristband "Tab"   @heb   http://www.heb.com/product-detail/allermates-diabetes-wristband-tab-/1723056   # ShopHEB

http://www.heb.com/product-detail/allermates-diabetes-wristband-tab-/1723056  #ShopHEB" />